Uzņēmuma noklusējuma iestatījumi

Dokobit portālā plānu "Komanda" un "Uzņēmums" lietotāji, kuriem ir īpašnieka vai administratora tiesības, var iestatīt noklusējuma dokumentu iestatījumus visiem uzņēmuma konta lietotājiem un izvēlēties, vai lietotāji varēs ignorēt šos iestatījumus vai nē. Šie noklusējuma iestatījumi tiks automātiski piemēroti visiem uzņēmuma konta lietotājiem.

Noklusējuma personas koda redzamība parakstu anotācijās

1. Ielogojieties portālā un spiediet pogu "Uzņēmuma dati", kas atrodas pašā lapas augšdaļā.

2. Izvēlieties cilni "Noklusējuma iestatījumi".

3. Lai iestatītu noklusējuma iestatījumus, spiediet pogu "Rediģēt".

4. Sadaļā "Noklusējuma opcija" varēsiet izvēlēties, vai uzņēmuma lietotāju personas kodi varēs būt redzami paraksta anotācijā PDF dokumentos, vai nē. Spiediet uz nolaižamās izvēlnes un atlasiet vēlamo opciju.

5. Tālāk jūs varat izvēlēties, vai lietotāji varēs ignorēt šo iestatījumu. Lai apstiprinātu darbību, spiediet pogu "Saglabāt".

6. Ja izvēlēsieties opciju "Neatļaut izmaiņas", tad lietotāji nevarēs mainīt šos iestatījumus. Augšupielādējot dokumentu, lauks "Rādīt personas kodu paraksta anotācijā" būs neaktīvs, un tiks piemērota konta administratora iestatītā opcija.

7. Ja ir iestatīta opcija "Atļaut izmaiņas", izvēlētā opcija tiks automātiski piemērota, taču lietotājs to varēs mainīt, atzīmējot vai noņemot atzīmi no izvēles rūtiņas "Rādīt personas kodu paraksta anotācijā".

8. Noklusējuma iestatījumus konta administrators var mainīt jebkurā brīdī.


Noklusējuma validācijas ziņojuma atbildības līmenis

Ja konta īpašnieks ir atbloķējis palielinātas atbildības validācijas ziņojuma līmeni (to var izdarīt sadaļā "Validācijas", augšupielādējot dokumentu pārbaudei), konta īpašnieks vai lietotāji, kuriem tika piešķirtas administratora tiesības, var iestatīt noklusējuma validācijas ziņojumu atbildības līmeni visiem uzņēmuma lietotājiem. Piezīme: palielinātas atbildības līmeni var aktivizēt tikai konta īpašnieks.

Piezīme: ja palielināta atbildība nav iespējota, uzņēmuma lietotāji varēs izvēlēties tikai pamata atbildību. Arī noklusējuma iestatījumu sadaļā validācijas ziņojuma atbildības līmeņa izvēles iespēja šādā gadījumā nebūs redzama.

9. Ja palielināta atbildība ir iespējota, tad, lai visiem uzņēmuma lietotājiem iestatītu noklusējuma validācijas ziņojuma atbildības līmeni, ielogojieties portālā un spiediet pogu "Uzņēmuma dati", kas atrodas pašā lapas augšdaļā.

10. Izvēlieties cilni "Noklusējuma iestatījumi".

11. Lai iestatītu noklusējuma iestatījumus, spiediet pogu "Rediģēt".

12. Sadaļā "Noklusējuma opcija" varēsiet izvēlēties atbildības līmeni, kas uzņēmuma lietotājiem tiks iestatīts kā noklusējums, augšupielādējot dokumentus validēšanai. Jūs varēsiet izvēlēties starp pamata atbildību un palielinātu atbildību. Spiediet uz aktīvā lauka un atlasiet vēlamo opciju.

13. Pēc tam jūs varēsiet izvēlēties, vai lietotāji var ignorēt šo iestatījumu. Lai apstiprinātu darbību, spiediet pogu "Saglabāt".

14. Izvēloties opciju "Neatļaut izmaiņas", lietotāji nevarēs mainīt šos iestatījumus. Augšupielādējot dokumentu validācijai, uzņēmuma lietotājs varēs izvēlēties tikai atbildības līmeni, kuru noteica konta administrators, un cita atbildības iespēja nebūs aktīva.

15. Ja ir iestatīta opcija "Atļaut izmaiņas", tad automātiski tiks lietota izvēlētā noklusējuma opcija, tomēr lietotājs varēs mainīt atbildības līmeni, atzīmējot izvēles rūtiņu blakus vēlamajam atbildības līmenim.

16. Noklusējuma iestatījumus konta administrators var mainīt jebkurā laikā.


Noklusējuma dokumentu formāts

17. Ielogojieties portālā un spiediet pogu "Uzņēmuma dati", kas atrodas pašā lapas augšdaļā.

18. Izvēlieties cilni "Noklusējuma iestatījumi".

19. Lai iestatītu noklusējuma iestatījumus, spiediet pogu "Rediģēt".

20. Sadaļā "Noklusējuma opcija" varēsiet izvēlēties noklusējuma dokumenta formātu visiem uzņēmuma lietotājiem. Jūs varēsiet izvēlēties starp PDF, ASiC, EDoc, ADoc (CeDOC, BeDOC) un BDoc formātiem. Spiediet uz aktīvā lauka un atlasiet vēlamo opciju. Lai apstiprinātu darbību, spiediet pogu "Saglabāt".

Piezīme: jūs nevarēsit aktivizēt opciju "Neatļaut izmaiņas". Atlasītais formāts tiks piemērots automātiski, tomēr lietotāji augšupielādējot dokumentu, varēs mainīt dokumenta formātu.


Noklusējuma anotācijas pozīcija

21. Ielogojieties portālā un spiediet pogu "Uzņēmuma dati", kas atrodas pašā lapas augšdaļā.

22. Izvēlieties cilni "Noklusējuma iestatījumi".

23. Lai iestatītu noklusējuma iestatījumus, spiediet pogu "Rediģēt".

24. Sadaļā "Noklusējuma opcija" jūs varēsiet izvēlēties noklusējuma anotācijas pozīciju visiem uzņēmuma lietotājiem. Jūs varēsiet izvēlēties, vai anotācija parakstītajos PDF dokumentos būs redzama dokumenta pirmās vai pēdējās lapas augšdaļā, vai arī dokumenta pirmās vai pēdējās lapas apakšdaļā, kā arī jūs varat izvēlēties neizmantot parakstu anotācijas vispār . Spiediet uz aktīvā lauka un atlasiet vēlamo opciju. Lai apstiprinātu darbību, spiediet pogu "Saglabāt".

Piezīme: jūs nevarēsiet izvēlēties opciju "Neatļaut izmaiņas". Atlasītā pozīcija tiks automātiski lietota, tomēr lietotāji augšupielādējot dokumentu, varēs mainīt anotācijas pozīciju.


Noklusējuma e-paraksta līmenis

25. Ielogojieties portālā un spiediet pogu "Uzņēmuma dati", kas atrodas pašā lapas augšdaļā.

26. Izvēlieties cilni "Noklusējuma iestatījumi".

27. Lai iestatītu noklusējuma iestatījumus, spiediet pogu "Rediģēt".

28. Sadaļā "Noklusējuma opcija" varēsiet iestatīt noklusējuma e-paraksta līmeņa opciju visiem uzņēmuma lietotājiem. Jūs varēsiet izvēlēties, vai ir atļauti tikai QES paraksti vai abi QES un AdES/QC paraksti.

29. Pēc tam jūs varēsiet izvēlēties, vai lietotāji var ignorēt šo iestatījumu. Lai apstiprinātu darbību, spiediet pogu "Saglabāt".

30. Ja izvēlaties opciju "Neatļaut izmaiņas", tad šādā gadījumā lietotāji nevarēs mainīt šos iestatījumus. Augšupielādējot dokumentu, poga "Rediģēt", kas atrodas blakus "Atļautie e-paraksta līmeņi", būs neaktīva, un var tikt piemērota tikai konta administratora iestatītā opcija.

31. Ja ir iestatīta opcija "Atļaut izmaiņas", atlasītā opcija tiks automātiski lietota, taču lietotājs varēs to mainīt, spiežot pogu "Rediģēt" blakus "Atļautie e-paraksta līmeņi".

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties