Paraksta anotācijas pozīcija

Dokobit portālā, augšupielādējot dokumentu parakstīšanai, varat izvēlēties vēlamo paraksta anotāciju pozīciju. Anotācijas var atrasties dokumenta pirmo vai pēdējo lapu augšdaļā vai apakšdaļā, vai arī jūs varat izvēlēties vispār nelietot parakstu anotācijas.

Piezīme: izvēlētā paraksta anotācijas vieta tiks piemērota visiem dalībniekiem. Anotācijas būs redzamas parakstītajos PDF formāta dokumentos.

Lai izvēlētos paraksta anotācijas vietu

1. Augšupielādējot dokumentu un pievienojot dalībniekus, sadaļā "4. Iestatīt dokumenta opcijas" spiediet uz bultiņas blakus "Paraksta anotācijas vieta" un atlasiet vēlamo anotācijas pozīciju. Piezīme: iespēja izvēlēties anotācijas pozīciju būs pieejama tikai šajā solī. Pēc tam, kad nospiedīsiet pogu “Turpināt” vai pēc dokumenta parakstīšanas nevarēsiet atlasīt vai mainīt pozīciju.Anotāciju pozīcija parakstītā dokumentā

2. Pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas dokumentu, atveriet dokumentu Dokobit portālā un lejupielādējiet to, spiežot pogu "Lejupielādēt parakstītu dokumentu", kas atrodas lapas apakšdaļā. Paraksta anotācija būs redzama pozīcijā, kas tika izvēlēta, augšupielādējot dokumentu.

3. Ja anotācijas pozīciju izvēlējāties kā "Pirmā lapa - augšā", anotācija būs redzama parakstītā dokumenta pirmās lapas kreisajā augšējā stūrī. Ja izvēlējāties anotācijas pozīciju "Pēdējā lapa - augšā", anotācija būs redzama parakstītā dokumenta pēdējās lapas kreisajā augšējā stūrī.

4. Ja anotācijas pozīciju izvēlējāties kā "Pirmā lapa - apakšā", anotācija būs redzama kreisajā stūrī pirmās lapas apakšdaļā. Ja atlasītā anotācijas pozīcija ir "Pēdējā lapa - apakšā", anotācija būs redzama kreisajā stūrī pēdējās lapas apakšdaļā.

5. Ja izvēlējāties "Nelietot anotācijas", tad parakstu anotācijas parakstītajā dokumentā nebūs redzamas.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties