Paraksta ilgtermiņa derīgums

E-paraksta sertifikāta apstiprināšanas periods parasti ir no 1 līdz 5 gadiem. Lai nodrošinātu e-paraksta ilgtermiņa derīgumu pat pēc e-paraksta sertifikāta derīguma termiņa beigām, visi e-paraksti Dokobit portālā tiek parakstīti, izmantojot kvalificētu laika zīmogu, un ir sagatavoti ilgstošam derīgumam.

E-paraksts ar kvalificētu laika zīmogu tiek uzskatīts par derīgu un juridiski saistošu, ja vien dokumentu parakstīšanai izmantotais algoritms tiek uzskatīts par drošu. Tas nozīmē, ka pieaugot skaitļošanas jaudai, dokumentu parakstīšanai izmantotais algoritms galu galā vājināsies un paraksts būs jāarhivē ar kvalificētu laika zīmogu, kas pēc tam izmantos drošu algoritmu.

Ja dokumentus glabājat Dokobit portālā, tad uzglabāšanas laikā mēs garantējam kvalificēta elektroniskā paraksta vai zīmoga uzticamību. Piezīme: šis pakalpojums ir pieejams tikai klientiem, kas izmanto mūsu maksas pakalpojumus.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties