Definīcijas: e-paraksts, e-zīmogs, laika zīmogs

Elektroniskais paraksts - vienkārši sakot, tā ir jūsu paraksta elektroniskā versija. Tas nozīmē datus elektroniskā formā, kas loģiski ir saistīti ar citiem datiem elektroniskā formā un kurus parakstītājs izmanto, lai parakstītos. Dokobit portālā mēs atbalstām kvalificētus un uzlabotus elektroniskos parakstus, kuru pamatā ir kvalificēts sertifikāts. Kvalificētam elektroniskajam parakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā ar roku rakstītam parakstam un uzlabotais elektroniskais paraksts, kura pamatā ir kvalificēts sertifikāts, var būt arī pierādījums tiesvedībā.

Elektroniskais zīmogs - citiem vārdiem sakot, tas ir uzņēmuma zīmogs elektroniskā versijā. Elektronisko zīmogu var saistīt tikai ar juridisku personu. Elektroniskie zīmogi tiek izmantoti, lai nodrošinātu datu izcelsmi un integritāti, piemēram, lai pārliecinātos, ka dokuments pieder vai to ir izdevis konkrēts uzņēmums. Elektronisko zīmogu var iegūt šifrētas USB marķierierīces veidā vai izvietot īpašā Hardware Security Modules (īpaša veida serverī). Masveida dokumentu e-zīmogošanai (piemēram, rēķiniem, izrakstiem utt.) HSM izsniedz e-zīmoga sertifikātu. Mēs sadarbojamies ar SK ID Solutions un varam jums palīdzēt iegūt kvalificētu e-zīmogu un to izvietot mūsu pašu HSM. Šajā gadījumā mēs varam nodrošināt iespēju izmantot izsniegto e-zīmogu portālā Dokobit vai izmantojot izstrādātājam draudzīgu API.

Elektroniskais laika zīmogs - pierādījums tam, ka dokuments ir parakstīts līdz minētajam datumam un laikam. Tas nozīmē datus elektroniskā formā, kas citus datus elektroniskā formā saista ar noteiktu laiku. Tas sniedz pierādījumus tam, ka šie dati tajā laikā pastāvēja. Plašāku informāciju par laika zīmogiem varat atrast šeit.

Visas juridiskās prasības attiecībā uz elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumiem elektroniskiem darījumiem iekšējā tirgū ir noteiktas Elektroniskās identifikācijas un uzticamības pakalpojumu (eIDAS) regulā (Regula (ES) Nr. 910/2014). Plašāku informāciju par eIDAS regulu angļu valodā var atrast šeit. Dokobit tika izstrādāts atbilstoši visām eIDAS regulas tehniskajām prasībām.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties