Juridiski saistoši paraksti

Dokobit portālā izveidotie elektroniskie paraksti ir juridiski saistoši.

Viss Dokobit pakalpojums tika izstrādāts atbilstoši visām eIDAS regulas (Regula (ES) Nr. 910/2014) tehniskajām prasībām.
Turklāt Dokobit atbalsta tikai kvalificētus elektroniskos parakstus un uzlabotus elektroniskos parakstus, kuru pamatā ir kvalificēts sertifikāts. Abu veidu paraksti var tikt izmantoti kā pierādījumi tiesvedībā, turklāt kvalificētam elektroniskajam parakstam ir līdzvērtīgs juridiskais spēks kā ar roku rakstītam parakstam.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties