Masveida darbības

Jūs varat ietaupīt laiku, veicot atkārtotus uzdevumus ātrāk. Jūs varat izdzēst (piezīme: dokumentus izdzēsīsiet tikai no sava konta. Tie paliks redzami cilvēkiem, ar kuriem dokumenti tiek koplietoti), parakstīt (piezīme: šī funkcionalitāte ir pieejama tikai ar ID karti vai arī varat pievienot kvalificētu e-zīmogu) vai lejupielādēt (piezīme: vienmēr pārbaudiet, vai dokumenta parakstīšanas statuss ir tāds, kāds paredzēts) vienlaikus vairākus dokumentus.

Lai vienlaikus izdzēstu vairākus dokumentus:

1. Dokumentu saraksta lapā virziet kursoru uz dokumenta, kuru vēlaties atlasīt, lai parādītos izvēles rūtiņa.

2. Spiediet uz kreisās malas, lai atlasītu dokumentu.

3. Kad ir atlasīts vismaz viens dokuments, lapas augšpusē parādās darbību josla. Cipars darbību joslas kreisajā pusē norāda izvēlēto dokumentu skaitu.

4. Varat atlasīt dokumentus manuāli vai spiediet uz pogas “Atlasīt visu” darbības joslā, lai atlasītu visus dokumentus šajā lapā.

5. Varat arī atlasīt dokumentu citā dokumentu uzskaitīšanas lapā, pārlūkojot lapu numurus un atlasot dokumentus.

6. Lai izdzēstu dokumentus, lapas augšpusē darbību joslā spiediet pogu “Dzēst”.

7. Lai pabeigtu darbību, apstipriniet to, spiežot pogu "Jā, dzēst".


Lai vienlaikus parakstītu vairākus dokumentus (pieejams tikai ar ID karti vai pievienojot kvalificētu e-zīmogu):

8. Veiciet darbības, kas aprakstītas šīs lapas augšpusē punktos no 1 līdz 5.

9. Lai parakstītu dokumentus, lapas augšpusē darbību joslā spiediet pogu "Parakstīt".

10. Tiks atvērta lapa parakstīšanai vairumā. Lai parakstītu visus dokumentus, vispirms tie būs jāpārskata. Lai pārskatītu dokumentu, spiediet uz katra dokumenta nosaukuma atsevišķi, lai tos izvērstu.

11. Lai vienlaikus izvērstu visus dokumentus, lapas augšdaļā darbības joslā spiediet pogu “Izvērst visu”.

12. Lai parakstītu dokumentu, dodieties uz leju līdz lapas apakšai un parakstiet ar eID.

13. Lai pievienotu kvalificētu zīmogu, lapas apakšā spiediet uz cilnes “Pievienot kvalificētu zīmogu”.


Lai vienlaikus lejupielādētu vairākus dokumentus

14. Veiciet darbības, kas aprakstītas šīs lapas augšpusē punktos no 1 līdz 5.

15. Lai lejupielādētu dokumentus, spiediet pogu "Lejupielādēt", un ZIP fails ar visiem atlasītajiem dokumentiem tiks lejupielādēts jūsu ierīcē. Piezīme: vienmēr pārbaudiet, vai dokumenta parakstīšanas statuss ir tāds, kā paredzēts.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties