E-parakstu un e-zīmogu validēšana: bieži uzdotie jautājumi

Šeit ir viss, kas jums jāzina par e-parakstu un e-zīmogu validēšanu: kas tas ir, kad tas ir nepieciešams, kā tas darbojas Dokobit portālā un vēl daudz kas cits.

1. Kas ir validācija?
Saskaņā ar eIDAS regulu validācija ir papildu pakalpojums elektroniskajiem parakstiem un zīmogiem. Tas parāda, vai paraksts vai zīmogs bija derīgs no to izveides brīža līdz validēšanas brīdim. Validācija ir nepieciešama, lai novērtētu e-paraksta vai e-zīmoga dokumentu integritāti, kā arī pārbaudītu e-parakstu un e-zīmogu derīgumu.

2. Kāpēc e-paraksts vai e-zīmogs var būt nederīgs?

Elektroniskie paraksti un zīmogi var būt nederīgi vai laika gaitā zaudēt savu derīgumu vairāku iemeslu dēļ, piemēram, kvalificēts sertifikāts parakstīšanas vai apzīmogošanas brīdī ir bijis atsaukts vai ir beidzies tā derīguma termiņš; paraksts vai zīmogs ir izsniegts ar nekvalificētu sertifikātu; tika pievienots nekvalificēts laika zīmogs; neatbilstoša vai vāja kriptogrāfija; dokuments ir mainīts pēc tā parakstīšanas vai apzīmogošanas; paraksts vai zīmogs nav sagatavots ilgtermiņa derīgumam un kvalificēts sertifikāts ir atsaukts utt.

3. Kādos gadījumos man ir jāvalidē e-paraksti un e-zīmogi dokumentos?

No citām pusēm saņemti jau elektroniski parakstīti vai elektroniski apzīmogoti dokumenti ir jāvalidē, lai pārliecinātos, vai tajos esošie paraksti vai zīmogi ir derīgi. Validēšana nodrošina e-parakstu vai e-zīmogu integritāti, kā arī e-parakstu un e-zīmogu derīgumu.

4. Kāda ir atšķirība starp kvalificētu un nekvalificētu validācijas pakalpojumu?

Kvalificēts validācijas pakalpojums atbilst eIDAS regulas prasībām, ko nodrošina varas iestādes, jo kvalificētus uzticamības pakalpojumu sniedzējus regulāri pārbauda akreditēti auditori un tie ir iekļauti Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu sarakstā. Kvalificētam validācijas pakalpojumu sniedzējam ir pienākums nodrošināt, ka kriptogrāfiskā paraksta vai zīmoga validācija ir veiksmīga, parakstiem un zīmogiem, kā arī parakstītāju autentifikācijai netiek piemēroti ierobežojumi un ka validācija tiek veikta, pamatojoties uz eIDAS regulas un ETSI standartiem.
Tikmēr nekvalificēts validācijas pakalpojumu sniedzējs nav veicis oficiālu procesu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību eIDAS prasībām, un tas nozīmē, ka validācijas tiek veiktas bez jebkādas validācijas politikas un par sniegtajiem rezultātiem netiek attiecināta nekāda atbildība.
Citiem vārdiem sakot, kvalificēta pakalpojumu sniedzēja nodrošinātu validēšanas ziņojumu var iesniegt kā pierādījumu tiesā, jo tam ir juridisks spēks, tikmēr nekvalificētiem pakalpojumu rezultātiem nevajadzētu akli uzticēties.

5. Kas padara validācijas pakalpojumu par kvalificētu pakalpojumu?

Kvalificēts validācijas pakalpojumu sniedzējs veic oficiālu procesu, kas nepieciešams, lai izpildītu eIDAS regulējuma prasības, tostarp to pārbauda akreditēti auditori. Tiklīdz auditori apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs atbilst visām prasībām, pakalpojumu sniedzējs tiek atzīts par sertificētu pakalpojumu sniedzēju un ir iekļauts Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu sarakstā par kvalificētu elektronisko parakstu kvalificētu validācijas pakalpojumu un kvalificētu elektronisko zīmogu kvalificētu validācijas pakalpojumu.

6. Kāpēc man vajadzētu izmantot kvalificētu validācijas pakalpojumu?

Īsumā, e-parakstu un e-zīmogu apstiprināšana, kas ir reglamentēta joma, uzliek eIDAS sertificētiem kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem pienākumu faktiski uzņemties atbildību par validācijas ziņojumā norādītajiem rezultātiem. Tāpēc, izvēloties kvalificētu pakalpojumu sniedzēju, jūs saņemat lielāku pārliecību, ka paraksti un zīmogi ir pareizi validēti, un pakalpojumu sniedzēja norādītie rezultāti ir likumīgi.
Aprakstot detalizētāk, kvalificētam validācijas pakalpojumu sniedzējam ir jāspēj validēt visu kvalificēto pakalpojumu sniedzēju izsniegtie sertifikāti par kvalificētu e-parakstu, e-zīmogu un laika zīmogu sertifikātiem, kas darbojas ES un ir uzskaitīti Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu sarakstā (šobrīd kopumā ir vairāk nekā 450 kvalificētu pakalpojumu sniedzēju). Tikmēr nekvalificētam validācijas pakalpojumu sniedzējam tas nav obligāti jādara, tāpēc, iespējams, ka šāds pakalpojumu sniedzējs nepareizi validē parakstus un zīmogus un ne vienmēr par to informē lietotājus.

7. Kas var notikt, ja es izmantoju nekvalificētu pakalpojumu e-parakstu un e-zīmogu validēšanai parakstītajos dokumentos?

Izmantojot nekvalificētu validācijas pakalpojumu, jūs, iespējams, nevarat būt 100% pārliecināti, ka parakstīto dokumentu paraksti un zīmogi ir derīgi, jo nekvalificētam validācijas pakalpojumu sniedzējam nav pienākums uzņemties nekādu atbildību par sniegtajiem rezultātiem, validējot jūsu dokumentus.
Pretstatā kvalificētam validācijas pakalpojumu sniedzējam, nekvalificētam pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma nodrošināt atbilstību eIDAS prasībām un validēt visus kvalificētos elektronisko parakstu, zīmogu un laika zīmogu nodrošinātājus, kas darbojas ES un ir uzskaitīti Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu sarakstā (šobrīd vairāk nekā 450 kvalificētu pakalpojumu sniedzēju). Tāpēc nekvalificēta pakalpojumu sniedzēja veiktās validācijas tiek veiktas bez jebkādas validācijas politikas, iespējams, nepareizi, un par sniegtajiem rezultātiem netiek attiecināta nekāda atbildība.
Rezultātā gadījumā, ja tiesā ir strīds, un jūs iesniedzat nekvalificēta pakalpojumu sniedzēja validācijas ziņojumu kā pierādījumu, kas mēģina pierādīt, ka noteiktā laikā paraksti vai zīmogi bija derīgi, tas tiktu apšaubīts. Galīgo lēmumu par derīgumu pieņem tiesnesis, un zaudējuma gadījumā nekvalificēts validācijas pakalpojumu sniedzējs neuzņemas atbildību par rezultātu un jūsu nelaimi.

8. Kā pārliecināties, ka e-parakstu un e-zīmogu validēšanai izmantoju kvalificētu pakalpojumu sniedzēju?

Kvalificētu uzticamības pakalpojumu sniedzēji ir uzskaitīti Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu saraksta sadaļā Kvalificēta kvalificēta elektroniskā paraksta kvalificēts validācijas pakalpojums un Kvalificēta elektroniskā zīmoga kvalificēts validācijas pakalpojums. Sarakstam var piekļūt šeit. Turklāt tikai kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem ir atļauts izmantot ES uzticības zīmi savā tīmeklī un citos materiālos. Uzziniet vairāk šeit.

9. Kāpēc validācijas rezultāti var atšķirties, validējot dokumentus dažādās sistēmās?

Tas var notikt tāpēc, ka nekvalificēti validācijas pakalpojumu sniedzēji, iespējams, veic validēšanu bez jebkādas validēšanas politikas, tiem nav obligāti jāatbilst eIDAS noteikumiem un viņiem nav pienākuma validēt visus kvalificētos elektronisko parakstu, zīmogu un laika zīmogu nodrošinātājus, kas darbojas ES un ir iekļauti Eiropas Komisijas uzticamo pakalpojumu sarakstā (šobrīd kopumā ir vairāk nekā 450 kvalificētu pakalpojumu sniedzēju). Tikai kvalificētiem validācijas pakalpojumu sniedzējiem var pilnībā uzticēties pareizu rezultātu sniegšanā, jo tie ir sertificēti pakalpojumu sniedzēji un viņi uzņemas faktisku atbildību par saviem pakalpojumiem.

10. Kas ir validācijas politika?

Validācijas politika ļauj jums izvēlēties, kādi paraksti un zīmogi jāuzskata par derīgiem jūsu parakstītajos dokumentos, t.i., tikai kvalificēti elektroniskie paraksti vai papildus tiem arī uzlaboti elektroniskie paraksti.
Uzlaboti elektroniskie paraksti un zīmogi ar kvalificētiem sertifikātiem tiek uzskatīti par spēcīgiem pierādījumiem tiesas procesos, tikmēr kvalificēti elektroniskie paraksti un zīmogi atbilst visaugstākajām eIDAS regulējuma prasībām, un tāpēc tiem ir neapstrīdams juridiskais spēks. Rezultātā iestādes vai uzņēmumi var izvēlēties pieņemt tikai kvalificētus elektroniskos parakstus, un šādos gadījumos jūs varat izvēlēties politiku “Tikai kvalificēti elektroniskie paraksti un zīmogi”.

11. Kas ir validācijas atbildības līmeņi?

Atbildības līmenis nosaka atbildības nodrošināšanu, ko Dokobit ir uzņēmies kā kvalificēts validācijas pakalpojumu sniedzējs.
Dokumentiem, kuru vērtība ir mazāka par 100 eiro, ieteicams veikt pamata atbildības validāciju, jo Dokobit atbildība būs līdz 100 eiro par katru validēšanas ziņojumu. Citiem vārdiem sakot, pamata atbildība jums ir piemērota, ja pietiek ar minimālu pārliecību, parasti gadījumos, kad parakstu derīgums, visticamāk, neizraisīs strīdus.
Dokumentiem, kuru vērtība ir sasniedz 10 000 eiro, ieteicams veikt palielinātas atbildības validāciju - Dokobit atbildība būs līdz 10 000 eiro par katru validēšanas ziņojumu. Palielināta atbildība ir piemērotāka, ja vēlaties vairāk pārliecības par parakstu derīgumu, parasti gadījumos, kad dokumentiem ir lielāka vērtība.

12. Kas ir validācijas ziņojums?

Validācijas ziņojums ir dokuments, kurā parādīti veiktās validācijas rezultāti un ko var izmantot kā pierādījumu, kas nepieciešams, lai pierādītu, ka paraksti un zīmogi bija derīgi no to izveidošanas brīža līdz validēšanas brīdim.
Dokobit nodrošina divu veidu validācijas ziņojumus. Vienkāršs validācijas ziņojums sniedz nepieciešamo informāciju par parakstītāja identitāti un statusa norādi uz katra apstiprināta paraksta vai zīmoga. Detalizētajā validācijas ziņojumā ir detalizēta informācija par katru no validācijas ierobežojumiem, kas nozīmē, ka jūs varat redzēt, kuras daļas - sākot no paraksta, zīmoga vai laika zīmoga sertifikāta līdz kriptogrāfijai utt. - ir, piemēram, nenoteiktas.
Visi Dokobit validācijas ziņojumi ir sagatavoti saskaņā ar Dokobit parakstu validācijas pakalpojuma praksi un politiku.

13. Kāpēc ADoc formāta dokumentiem nav pieejams kvalificēts validācijas pakalpojums?

Parakstu un zīmogu validācija ADoc formāta dokumentos pašlaik tiek veikta, izmantojot nekvalificētu validācijas pakalpojumu tehnisku iemeslu dēļ, un tāpēc ADoc ir ierobežotas ģeogrāfijas dokumenta formāts, kas attiecas tikai uz lietuviešiem. Neuztraucieties - nekvalificēta pakalpojumu validācija joprojām sniegs nepieciešamo informāciju par parakstu un zīmogu derīgumu, tas vienkārši nav pamatots ar atbildības segumu. Ja vēlaties, lai jūsu dokumenti tiktu validēti, izmantojot kvalificētu validācijas pakalpojumu, lūdzu, izmantojiet starptautiski atzītus dokumentu standartus, kā PDF vai ASiC-E vai Latvijas vienoto formātu EDoc, kas arī atbilst šiem standartiem.

14. Ja es parakstu dokumentus, izmantojot Dokobit, vai šie dokumenti arī ir atsevišķi jāvalidē?

Dokobit portālā dokumentus var parakstīt, tikai izmantojot kvalificētus elektroniskos parakstus un uzlabotus elektroniskos parakstus ar kvalificētiem sertifikātiem, un visos parakstīšanas un apzīmogošanas darījumos ir iekļauti kvalificēti laika zīmogi, tāpēc nav jāuztraucas par derīgumu. Visi dokumenti, kas parakstīti un glabāti Dokobit portālā, pēc noklusējuma parāda parakstu vai zīmogu un sertifikāta informāciju - parakstītāja vārdu, parakstīšanas laiku, sertifikāta izdevēju, veidu un derīguma termiņu. Tomēr, ja jums ir jāpierāda parakstu vai zīmogu derīgums no Dokobit portāla, noderēs validācijas pakalpojums, jo katra validācija nodrošina validācijas ziņojumu, kuru var izmantot kā pierādījumu, kas nepieciešams, lai pierādītu, ka paraksti un zīmogi bija derīgi līdz validācijas brīdim. Parasti validācija ir nepieciešama, ja jums ir nepieciešams validēt jau parakstītu vai apzīmogotu dokumentu, kas saņemts no citām pusēm.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties