Dokobit bezpeļņas organizācijām

Mēs apbrīnojam cilvēkus, kuri maina pasauli. Vismazākais, ko mēs varam darīt, ir piedāvāt savus risinājumus ar atlaidi, lai palīdzētu atvieglot administratīvos uzdevumus un ietaupītu laiku, lai jūs varētu strādāt pie lietām, kurām patiešām ir nozīme.

Mēs piedāvājam īpašas atlaides oficiālajām bezpeļņas organizācijām un labdarības organizācijām, kas ir nevalstiskas, neakadēmiskas, nekomerciālas, nepolitiskas un kurām nav reliģiskas piederības.

Kādas atlaides ir pieejamas?

1. Dokumentu parakstīšanas portālā šiem plāniem tiek piemērota 50% atlaide:
 • plāns "Profesionālais" uz gadu;
 • plāns "Komanda" uz gadu.

Piezīme: atlaide attiecas tikai uz plānu. Ja jūs pārsniedzat tā robežas, jūs maksājat pilnu cenu par papildu pakalpojumiem.

2. 30% atlaide API risinājumiem.

Piezīme: atlaide attiecas uz visu rēķinu, kas saņemts katru mēnesi. 


Kas kvalificējas?

Bezpeļņas organizāciju atlaides ir pieejamas biedrībām vai nodibinājumiem, kuri Latvijā ir ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statusu.


Izņēmumi

Atlaides netiek piemērotas:

 • budžeta iestādes;
 • baznīcas, baznīcu asociācijas vai citas reliģiskas organizācijas;
 • ģimenes;
 • dārznieku biedrības, dzīvojamo māju vai cita veida ēku īpašnieku kopības un citas biedrības kopējai nekustamā īpašuma pārvaldīšanai;
 • valdības aģentūras;
 • slimnīcas, veselības apdrošināšanas organizācijas un citas līdzīgas organizācijas;
 • likumdošanas vai politiskās aktivitātes organizācijas;
 • privātie fondi;
 • skolas, universitātes vai saistītās organizācijas;
 • tirdzniecības vai biznesa asociācijas.

Citi nosacījumi

 • Pretdiskriminācijas politika: Organizācijas, kas veicina, atbalsta vai praktizē diskrimināciju vecuma, dzimuma, rases, etniskās grupas, seksuālās orientācijas, nacionālās izcelsmes, invaliditātes, reliģijas vai sociālekonomiskā stāvokļa dēļ, nav tiesīgas uz šo atlaižu programmu. Mēs paturam tiesības pieprasīt pierādījumus, ka organizācija nediskriminē nevienu no iepriekšminētajiem.
 • Ja jūsu interneta vietnē nav skaidri norādīts, ka esat bezpeļņas organizācija, mēs varam lūgt papildu pierādījumus.
 • Mēs paturam tiesības izlemt nepiešķirt atlaidi vai pārtraukt tās piešķiršanu jebkurā brīdī.
 • Piezīme: mēs nepiedāvājam atlīdzību par abonēšanas maksām, kas samaksātas pirms bezpeļņas atlaides apstiprināšanas.

Kā pieteikties?

Ja esat bezpeļņas organizācija un vēlaties saņemt atlaidi, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu atbalsts@dokobit.com.

Lūdzu, iekļaujiet šo informāciju, sazinoties ar mums:

 • Organizācijas nosaukums;
 • Nepieciešamais risinājums (dokumentu parakstīšanas portāls vai API risinājumi);
 • Kontaktinformācija (e-pasts, tālrunis);
 • Vairāk informācijas par jūsu darbībām, vajadzībām un cerībām, lai mēs varētu piedāvāt jums vispiemērotāko risinājumu.

Joprojām nepieciešama palīdzība? Sazināties Sazināties